RASPBERRY PI 4 2GB EXTREME KIT W/ALUMINUM CASE, NOOBS, 128MICRO SD, MICRO HDMI TO HDMI, POWER SUPPLY, SELF COOLING CASE, MODEL B

RASPBERRY PI 4 2GB EXTREME KIT W/ALUMINUM CASE, NOOBS, 128MICRO SD, MICRO HDMI TO HDMI, POWER SUPPLY, SELF COOLING CASE, MODEL B
$199.99
ISBN/SKU: 
37899709